Formål med kurset


             

Hvad  enten man har henvendt sig til foreningen for at dyrke lydighed som sport eller blot for hund, er grundlaget og starten fuldstændig ens.


Man må vide, hvilke muligheder der er for at lære hunden noget og ikke mindst hvilke begrænsninger, der er for at få hunden til at forstå hvad man ønsker af den.


Man må lære hvorledes disse midler skal anvendes for at få hunden til (hver gang) også at gøre

det man ønsker af den. Det drejer sig kort sagt om at få lært at forstå og at "tale" det sprog,

som hunden benytter sig af og kan forstå. Det er faktisk formålet med foreningens

lydighedskursus. Det er altså både hund og fører, der skal på skolebænken og da en stor del

af kurset er baseret på "hjemmetræning" forventes det at hundeføreren vil gøre en indsats i den

daglige omgang med hunden.


" jeg elsker kun den, der af og til beviser at han kan tugte mig. Den, der lader sig tugte af mig

tisser jeg på"


Og så har hunden det forresten lige som mennesker, den kan ikke trives uden hele tiden at få

bekræftet, at den nu også virkelig er så afholdt og elsket, som den gerne vil være -  og det er

meget.